Admisión provisional 24-25

As listas provisonais de ADMITIDOS e NON ADMITIDOS están a disposición dos interesados  na SECRETARÍA do centro.

Libros e material 23/24

libro libro libro libro libro

4º Infantil 

5º Infantil

6º Infantil

1º Primaria

2º Primaria

libro libro libro libro  
3º Primaria 4º Primaria 5º Primaria 6º Primaria  

          

 

 

 

Admisión/matrícula 24/25

Os pais/nais ou titores legais do alumnado interesado en cursar estudos no CEIP de Figueiroa, formalizarán a súa solicitude neste centro.

Prazos:

Do 1 ao 20 de marzo

Lugar de presentación:

A solicitude será única e poderase presentar:

  • - De forma presencial no centro educativo que a rexistrará.  Prazo ata o 20 de marzo de 2024.
  • - De forma electrónica a través da aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). Prazo ata o 20 de marzo de 2024.

 Modelo solicitude admisión (ED550B).

Lexislación e información:

 

 

 As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas poderán consultarse na aplicación admisionalumnado ou no propio centro.

  icono.inform  carpeta     carpeta 
Normativa Anexo II Vacantes 
pdf    
Información novo ingreso