Primaria

As tarefas están organizadas por niveis educativos. Deberán PREMER nos textos que están en vermello. Os que están en negro non teñen cargadas tarefas.

 

PROGRAMACIÓNS DO 3º TRIMESTRE
  programacion1

   Adaptación Progr.1ºEP 3º Trim.

  Adaptación Progr.2ºEP  3º Trim. Adaptación Progr.3ºEP 3º Trim. Adaptación Progr.4ºEP 3º Trim. Adaptación Progr.5ºEP 3º Trim. Adaptación Progr.6ºEP 3º Trim.    
  Adaptación Progr. EF 3º Trim. Adaptación Progr. Música 3º Trim.    Adaptación Progr. Ingl. 3º Trim.    AbalarMóbilAbalarmobil      
TAREFAS  DO 3º TRIMESTRE
1º A abella Deberes Deberes  Música  E. F.  Inglés    
Instrucións 1ª sem. 1ª sem. 1ª sem. 1ª sem. 1ª sem.
   
Instrucións  2ª/3ª sem.  2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem.    
    3ª sem.      
3º Trim. Instrucións 1/2/3 sem.   1ª sem. 1ª quinc.  1ª sem.    
  Solucións   2ª sem.    2ª sem.    
Instrucións 1ª-2ª maio   1-2 maio 1ª maio 1ª maio    
      Solucións   2ª maio    
Instrucións 3ª/4ª maio   2ª quinc. 2ª quinc. 3ª maio    
          4ª maio    
Instrucións 1ª xuño   1ª quinc.xuño    2ª xuño    
1º B corvo Deberes   Deberes  Música E. F.  Inglés    
Instrucións 1ª sem. 1ª sem.  1ª sem. 1ª sem.  1ª sem.    
Instrucións 2ª sem. 1ª sem.  2ª sem. 2ª sem.  2ª sem.    
 Instrucións 3ª sem.      3ª sem.      
3º Trim.  Instrucións 1/2/3 sem.   1ª sem.  1ª quinc. 1ª sem.    
  Solucións   2ª sem.   2ª sem.    
 instrucións 1ª-2ª maio   1-2 maio  1ª maio 1ª maio    
      Solucións   2ª maio    
Instrucións 3ª/4ª maio   2ª quinc. 2ª quinc.  3ª maio     
          4ª maio    
Instrucións 1ª xuño   1ª quinc.xuño    2ª xuño    
2º A  mariquita Mat/Nat/Soc Inglés Linguas Música   E.Física Plást.
 Outros
Instrucións 1ª sem.
1ª sem.
1ª sem.
1ª sem.  1ª sem.  
  2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem.    
Instrucións  3ª sem.   3ª sem.    3ª sem.    
3º Trim. Instrucións 1ª/2ª sem. 1ª sem. 1ª/2ª sem.  1ª sem.  1ª quinc. 1ª/2ª sem.  Día do libro
    2ª sem.   2ª sem.      
Instrucions 1ª maio   1ª maio   1-2 maio 1ª maio   1ª maio
Instrucións 2ª maio 2ª maio 2ª maio   Solucións      
Instrucións 3ª maio 3ª maio   2ª quinc.  2ª quinc.    
Instrucións 4ª maio 4ª maio 4ª maio        
Instrucións 1ª xuño    1ª xuño  1ª quinc.xuño      
Instrucións   2ª xuño 2ª xuño       Xogo
2º B leon Mat/Nat/Soc Linguas Outros Inglés  Música E. F.  
Instrucións 1ª sem.
1ª sem. 1ª sem. 1ª sem. 1ª sem. 1ª sem.
 
2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem.  
  3ª sem.  3ª sem.  3ª sem.      3ª sem.  
3º Trim.   1ª sem. 1ª sem.
Día do libro  1ª sem. 1ª sem.  1ª quinc.  
Instrucións 2ª sem.  2ª sem.   2ª sem. 2ª sem.    
Instrucións 1ª maio 1ª maio 1ª maio 1ª maio 1-2 maio 1ª maio  
Instrucións 2ª maio 2ª maio 2ª maio 2ª maio   Solucións    
Instrucións 3ª maio 3ª maio 3ª maio 3ª maio 2ª quinc.  2ª quinc.  
Instrucións 4ª maio 4ª maio 4ª maio 4ª maio      
Instrucións 1ª/2ª xuño 1ª/2ª xuño 1ª/2ª xuño  2ª xuño  1ª quinc.xuño    

Recomendacións para o verán

3º A/B/C vaquero Matem. Inglés Linguas Música Plástica Nat/Soc E. F.
Instrucións
1ª quinc. 1ª sem. 1ª quin. 1ª quin. 1ª quin. 1ª quin. 1ª quin.
snappet   2ª sem.          
    3ª sem.         3ª sem
3º Trim. Instrucións 1ª quinc. 1ª sem. 1ª quinc. 1ª sem. 1ª quinc 1ª quinc. 1ª quinc.
     2ª sem. 2ª sem.      
    1ª maio   1-2 maio     1ª maio
  Solucións   Solucións        
  2ª quinc.  2ª maio 2ª quinc.   Solucións 2ª quinc. 2ª quinc.  
    3ª maio   2ª quinc.     2ª quinc. 
    4ª maio          
  solucións   solucións        
  1ª quinc.xuño 1ª xuño 1ª quinc.xuño 1ª quinc.xuño 1ª quinc. xuño  1ª quinc.xuño   
  Solucións 2ª xuño Solucións     Solucións  
  4º  A/B       Perro  Mat/Nat/Soc  Inglés Linguas   Música  E. F.
Plástica snappet
Instrucións 1ª sem.
1ª sem.
1ª sem. 1ª sem. 1ª sem.
   
Instrucións 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem.  2ª sem.  
Instrucións   3ª sem.  3ª sem. 3ª sem.    3ª sem. 3ª sem.  
3º Trim. Instrucións  1ª sem. 1ª sem.  1ª sem.    1ª sem. 1ª quinc.  1ª sem  
Solucións   Solucións        
 Instrucións  2ª sem. 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem.      
Solucións   Solucións        
 Instrucións  1ª maio 1ª maio 1ª maio 1-2 maio 1ª maio 1ª maio  
Solucións   Solucións        
Instrucións 2ª maio 2ª maio 2ª maio Solucións
  2ª maio  
  Solucións   Solucións        
Instrucións 3ª maio  3ª maio 3ª maio   2ª quinc. 2ª quinc.  3ª maio  
  Solucións   Solucións        
Instrucións 4ª maio 4ª maio 4ª maio     4ª maio  
  Solucións   Solucións        
Instrucións 1ª xuño 1ª xuño  1ª xuño 1ª quinc.xuño     1ª xuño  
  Solucións   Solucións        
Instrucións 2ª xuño 2ª xuño 2ª xuño     2ª xuño  
  Solucións   Solucións        
5º A/B    elefante Música  Inglés  E. F.        
Instrucións  1ª sem. 1ª sem. 1ª sem.
   
Instrucións 2ª sem. 2ª sem. 2ª sem.        
 Instrucións   3ª sem. 3ª sem.        
3º Trim. Instrucións 1ª sem.  1ª sem. 1ª quinc        
Instrucións 2ª sem.  2ª sem.          
Instrucións 1-2 maio  1ª maio 1ª maio        
Instrucións Solucións 2ª maio          
Instrucións 2ª quinc. 3ª maio  2ª quinc.        
Instrucións   4ª maio          
Instrucións  1ª quinc.xuño   1ª xuño          
Instrucións   2ª xuño          
6º A/B gata  Galego(6ºB) Inglés Música E. F.      
Instrucións  1ª/2ª sem. 1ª sem.
1ª/2ª sem. 1ª sem.    
2ª sem. 2ª sem.      
  3ª sem. 3ª sem.      
3º Trim.     1ª sem. 1ª sem. 1ª quinc.      
    2ª sem. 2ª sem.        
    1ª maio 1ª maio 1ª maio      
    2ª maio  2ª sem.        
       Solucións        
    3ª maio 2ª quinc. 2ª quinc.       
    4ª maio          
    1ª xuño 1ª xuño 1ª quinc.xuño        
    2ª xuño          
D.O.  DO Suxerencias            
 Instrucións Ata o12/04            
3º Trimestre    1ª quinc            
  maio            
  1ª xuño            
Recomendacións para o verán