Proxecto Arce

O Ceip. de Figueiroa  acolleuse a Resolución de 28 de abril de 2010 do Ministerio de Educación e Ciencia, pola que se convocan axudas para o establecemento de agrupacións de centros educativos para a realización e posta en práctica de proxectos común e crear vínculos, construíndo redes de traballo cooperativo para compartir  aprendizaxes que favorezan a cohesión social.

 O feito de que o Ministerio colabore cos centros educativos desde esta Orde, facilítanos poder establecer cauces de comunicación e compartir experiencias  de distintos tipos entre centros de comunidades próximas e lonxanas.

O Ceip. de Figueiroa agrupouse con outros  tres centros:

   ·         Ceip. Tao de Teguise (As Palmas)

   ·         Ceip. Fornells (Menorca)

   ·         Zer Font de l’Aiguadí (Cataluña)

Este proxecto desenvolverase en dous cursos escolares (2010/2011 e 2011/2012), estando previsto mover aos alumnos/as no curso 2011/2012 (desprazarse a un dos centros anteriores).

O Ministerio de Educación e Ciencia vén de comunicar ao Ceip. de Figueiroa que foi eleixido o seu proxecto e subvencionará ao centro con 8.200 € para sufragar os gastos para levalo a fin.

 TÍTULO DO PROXECTO: “XOGÁBASE E XÓGASE, SE CONTABA Y SE CUENTA, ES DANSAVA I ES DANSA, S’ESCOLTABA I S’ESCOLTA!!!