Persoal non docente

CARGO

NOME                                                                             

CONSERXE                   

D. Rafael  Manuel Cardona Constenla

ADMNISTRATIVA

Dna. Mª del Carmen Álvarez Pérez

AUXIL. DE CONVERSA

Dna. Jenealia Anne Yap Domingo

COIDADORA

Dna. Anastasia Pissanidu Iglesias