Equipos docentes

Equipos

EQUIPO  TIC 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:    Dna. África Bonet Carballo

              

 

                                                       

TIC

D. Jorge Barros Vinseiro

Dna. Nerea Docampo Durán

D. José Manuel Reboredo Baños

Dna. Marta Durán Liñares

Dna. María Estela Godoy Miranda

Dna. Andrea González Conde

 

EQUIPO  BIBLIOTECA 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:   Dna. María Blanco Corral

 

 

 

 

 

 BIBLIOTECA                                                

Dna. María Goretti López Louro

Dna. Cristina Alonso Mosquera

D. Jorge Barros Vinseiro

Dna. María Isabel Calvelo Riveira

Dna. María Begoña Chouciño Tuset

Dna. María Blanca Fraga Lago

Dna. Laura Castiñeiras Pereira

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. María Jesús Carracedo Goldar

Dna. Montserrat Uzal Puente

Dna. María Jesús Saborido Castro

  
Coordinadores


COORDINADORES/AS

EDC. INFANTIL

Dna. María Nerea Docampo Durán

 

EDC. PRIMARIA

1º CICLO

D. Jorge Barros Vinseiro

2º CICLO

 Dna. María Isabel Calvelo Riveira

3º CICLO

Dna. María Celestina Tato Ramos

ACTIV. EXTRAESCOLARES

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

ABALAR/E-DIXGAL/TIC

D. José Manuel Reboredo Baños

 

SECCIÓN BILINGÜE

Dna. María Begoña Chouciño Tuset

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

FORMACIÓN 

Dna. Montserrat Uzal Puente

RADIO ESCOLAR E ACTIVIDADE DEPORTIVA

D. Jorge Barros Vinseiro

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

Comisións


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. Montserrat Uzal Puente

ORIENTADORA

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Nerea Docampo Durán

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Maria Isabel Calvelo Riveira

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. María Celestina Tato Campos

 

PROFESORA DE AL

Dna. Rosa María Aller Camiña

Dna. María Iria Freitas Sanjuán

 

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. Vanesa Pulleiro Potel

Dna. Marta Durán Liñares

COORD. DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Dna.  Goretti López Louro

SECRETARIA DA COMISIÓN

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

XEFA

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. Marta Durán Liñares

Dna. Vanesa Pulleiro Potel

PROFESORA DE AL

Dna. Rosa María Aller Camiña

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Nerea Docampo Durán

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. RIMARIA

Dna. María Isabel Calvelo Riveira

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. María Celestina Tato Ramos

 

DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

 

EDUC. INFANTIL

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

 

1º CICLO E. P.

Dna. Isabel Novás Ferrín

Dna. Carmen Sánchez Rey

Dna. María Troitiño Cachafeiro

 2º CICLO E. P.

 Dna . Sonia Barcala Sanmarco

Dna. María José Somoza Maceira

3º CICLO E. P.

Dna. Celeste Tato Campos

EQ. DIRECTIVO

D. José Manuel Reboredo Baños

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona  Constenla

ORIENTACIÓN

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

COORDINADORA

Dna. CARMEN SÁNCHEZ REY

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

 

 

 

 

 

E. INFANTIL E PRIMARIA

Dna. Rosa María Aller Camiña

Dna. Rebeca López Rey 

Dna. Concepción Martínez Villanueva

Dna. Nerea Mª Docampo Durán

Dna. Laura Castiñeiras Pereira

Dna. Andrea González Conde

Dna. María Estela Godoy Miranda

Dna. Marta Durán Liñares

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

COORDINADOR

Dna. María Dolores Ríos Valiñas