Equipos docentes

Equipos

EQUIPO  TIC 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:    Dna. África Bonet Carballo

              

 

                                                       

TIC

D. Jorge Barros Vinseiro

Dna. Nerea Docampo Durán

Dna. África Bonet Carballo

D. José Manuel Reboredo Baños

Dna. Marta Durán Liñares

Dna. María Estela Godoy Miranda

Dna. Andrea González Conde

 

EQUIPO  BIBLIOTECA 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:   Dna. María Goretti López Louro

 

 

 BIBLIOTECA                                                

Dna. María Goretti López Louro

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. María Jesús Carracedo Goldar

Dna. Montserrat Uzal Puente

Dna. María Jesús Saborido Castro

  
Coordinadores


COORDINADORES/AS

EDC. INFANTIL

Dna. María Nerea Docampo Durán

 

EDC. PRIMARIA

1º CICLO

D. Jorge Barros Vinseiro

2º CICLO

 Dna. María Isabel Calvelo Riveira

3º CICLO

Dna. María Gaoretti López Louro

ACTIV. EXTRAESCOLARES

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

BIBLIOTECA

Dna. María Goretti López Louro

ABALAR/E-DIXGAL/TIC

D. José Manuel Reboredo Baños

SECCIÓN BILINGÜE

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

FORMACIÓN 

Dna. Montserrat Uzal Puente

RADIO ESCOLAR E ACTIVIDADE DEPORTIVA

D. Jorge Barros Vinseiro

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

Comisións


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. Montserrat Uzal Puente

ORIENTADORA

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Nerea Docampo Durán

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Maria Isabel Calvelo Riveira

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. María Goretti López Louro

 

PROFESORA DE AL

Dna. Rosa María Aller Camiña

Dna. María Iria Freitas Sanjuán

 

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. Marta Durán Liñares

COORD. DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

Dna. María Goretti López Louro

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

D.  Jorge Barros Vinseiro

SECRETARIA DA COMISIÓN

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

XEFA

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. Marta Durán Liñares

PROFESORA DE AL

Dna. Rosa María Aller Camiña

Dna. María Iria Freitas Sanjuán

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Nerea Docampo Durán

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. RIMARIA

Dna. María Isabel Calvelo Riveira

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. María Goretti López Louro

 

DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

 

EDUC. INFANTIL

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

 

1º CICLO E. P.

Dna. Isabel Novás Ferrín

Dna. Carmen Sánchez Rey

Dna. María Troitiño Cachafeiro

 

2º CICLO E. P.

 

3º CICLO E. P.

Dna. Celeste Tato Campos

EQ. DIRECTIVO

D. José Manuel Reboredo Baños

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona  Constenla

ORIENTACIÓN

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

COORDINADOR

Dna. CARMEN SÁNCHEZ REY

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

 

 

E. INFANTIL E PRIMARIA

Dna. Cristina Alonso Mosquera

Dna. Rebeca López Rey 

Dna. Concepción Martínez Villanueva

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

COORDINADOR

Dna. María Dolores Ríos Valiñas