Claustro de profesores

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

 

PRIMEIRO

 

A

 Dna. María Troitiño Cachafeiro

B

 Dna. Carmen Sánchez Rey

 

SEGUNDO

 

A

 Dna. María Isabel Novás Ferrín

B

 Dna. María Jesús Saborido Castro

 

TERCEIRO

 

A

 Dna. Sonia Barcala Sanmarco

B

 Dna. María José Somoza Maceira

 

CUARTO

 

A

 Dna. María Estela Godoy Miranda

B

 Dna. María Isabel Calvelo Riveira

 

QUINTO

 

A

 Dna. Concepción Martínez Villanueva

B

 Dna. María Goretti López Louro

C

 Dna. María Blanca Fraga Lago

 

SEXTO

 

A

 Dna. María Montserrat Uzal Puente

B

 Dna. África Bonet Carballo

C

 Dna. María Celestina Tato Campos

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. María Begoña Chouciño Tuset

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

Dna. Rocío Piso Neira

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Marta Durán Liñares

Pedagoxía Terapéutica
Dna. Inmaculada Durán Ortega

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

Orientación

Dna. Rosa María Aller Camiña

Audición e Linguaxe

Dna. María Iria Freitas Sanjaun

Audición e Linguaxe

Dna. Laura Castiñeiras Pereira

Apoio infantil

Dna. Andrea González Conde

Apoio Infantil

D. Victor José Prego Fajardo

Relixión