Claustro de profesores

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

 

PRIMEIRO

 

A

 Dna.María Jesús Saborido Castro

B

Dna. María Isabel Novás Ferrín

C

 Dna. Amara Blanco Fernández

 

SEGUNDO

 

A

 Dna. marita Troitiño Cahafeiro

B

 Dna. Carmen Sánchez Rey

 

TERCEIRO

 

A

 Dna. María Estela Godoy Miranda

B

 Dna. Sonia Barcala Sanmarco

 

CUARTO

 

A

 Dna. María Isabel Calvelo Riveira

B

 Dna. María José Somoza Maceira

 

QUINTO

 

A

 Dna. María Celestina Tato Campos

B

 Dna. María Montserrat Uzal Puente

 

SEXTO

 

A

 Dna. Concepción Martínez Villanueva

B

 Dna. María Goretti López Louro

C

 Dna. María Blanca Fraga Lago

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. María Begoña Chouciño Tuset

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

Dna. Rocío Piso Neira

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Marta Durán Liñares

Pedagoxía Terapéutica
Dna. Vanesa Pulleiro Potel

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

Orientación

Dna. Rosa María Aller Camiña

Audición e Linguaxe

Dna. María Blanco Corral

Apoio infantil

Dna. Andrea González Conde

Apoio Infantil

D. Victor José Prego Fajardo

Relixión