Claustro de profesores

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

 

PRIMEIRO

 

A

 

B

 

 

SEGUNDO

 

A

Dna. Mª Isabel Novás Ferrín

B

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

 

TERCEIRO

 

A

 

B

 

 

CUARTO

 

A

Dna. Mª Isabel Calvelo Riveira

B

 

 

QUINTO

 

A

Dna. Goretti López Louro

B

 

C  

 

SEXTO

 

A

Dna. Mª Montserrat Uzal Puente

B

 

C

Dna. María Celestina Tato Campos

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. Mª Begoña Chouciño Tuset

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

 

Inglés

Dna. Rocío Piso Neira

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Marta Durán Liñares

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

Orientación

Dna. Rosa María Aller Camiña

Audición e Linguaxe

Dna. María Blanco Corral

Apoio infantil

 

Apoio Infantil

 

Relixión