Calendario escolar

pdf

DOG -  Orde do 3 de maio de 2023 (DOG) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

As actividades lectivas nas ensinanzas de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato e de formación profesional realizaranse desde o día 11 de setembro de 2023 ata o 21 de xuño de 2024, ambos inclusive.

As actividades lectivas nas ensinanzas de réxime especial realizaranse desde o día 11 de setembro de 2023 ata o 28 de xuño de 2024, ambos inclusive.

Os períodos de vacacións escolares no curso académico 2023/24 serán os seguintes:

Nadal: desde o día 22 de decembro de 2023 ata o día 7 de xaneiro de 2024, ambos inclusive.

Entroido: os días 12, 13 e 14 de febreiro de 2024.

Semana Santa: desde o día 25 de marzo ata o día 1 de abril de 2024, ambos inclusive.

- Libre elección: 13 de outubro de 2023  e  20 de maio de 2024

Día do Ensino coa consideración de non lectivo e que no curso 2023/24 se celebrará o 7 de decembro de 2023